returned.eu
true

Web3 - Budúcnosť internetu

Web3 - Budúcnosť internetu

Web3 je termín, ktorým sa označuje nová vlna vývoja internetu, ktorá je založená na princípoch decentralizácie a využíva blockchain technológiu. Sľubuje novú éru internetu, ktorá prináša väčšiu transparentnosť, bezpečnosť a osobnú kontrolu nad dátami. V tomto článku sa pozrieme bližšie na koncept Web3, jeho základné prvky a potenciálne vplyvy na spoločnosť.
 
 1. Čo je Web3?
  Web3 je vizia internetu, v ktorom centrálne autority a sprostredkovatelia nie sú nevyhnutné. Zatiaľ čo súčasný Web 2.0 je založený na centralizovaných platformách, ktoré zhromažďujú a kontrolujú obrovské množstvo údajov a sú schopné kontrolovať prístup k nim, Web3 sa snaží presunúť moc a kontrolu späť do rúk jednotlivcov.
 2. Základné prvky Web3:
  a) Decentralizácia: Web3 je založený na princípe decentralizácie, čo znamená, že dáta a služby sú distribuované a uchovávané na viacerých uzloch a nie sú v držbe jednej centrálnej entity. To znižuje riziko centrálneho zlyhania a umožňuje väčšiu odolnosť voči cenzúre a útokom.
  b) Blockchain technológia: Blockchain je základnou technológiou, ktorá podporuje Web3. Je to distribuovaný a nezmeniteľný verejný účet, ktorý umožňuje záznam transakcií a zdieľanie údajov bez centrálneho orgánu. Blockchain poskytuje dôveru, transparentnosť a bezpečnosť v rámci ekosystému Web3.
  c) Kryptomeny: Web3 často využíva kryptomeny na uľahčenie transakcií a motiváciu účastníkov. Kryptomeny, ako napríklad Bitcoin a Ethereum, umožňujú rýchle a bezpečné prevody hodnoty bez potreby sprostredkovateľov.
 3. Potenciálne vplyvy Web3:
  V rámci Web3 majú jednotlivci väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Môžu sa rozhodnúť, komu a za akých podmienok poskytnú prístup k svojim údajom.

REAL-TIME WEB SITES

Real-time websites: Improved user experience and up-to-date information

WEBSOCKET REVOLUTION IN COMMUNICATION

Websockets: The revolution in web communication and the potential to replace REST

SUPERMODERN WEBSITE

One of the main advantages of the new super-modern websites, e-shops and applications that we develop is the ability of the server to initiate communication with the client in real time.

WHAT IS A SERP?

SERP is an abbreviation for "Search Engine Results Page", which means "page of search results". 

WEB3 BUDÚCNOSŤ INTERNETU

Budúcnosť internetu založená na decentralizácii a blockchain technológii.